Arvutid
Projektid
Teenused
Tarkvara
Töötajad
 

Infosüsteemide teenindamine ja hooldus.

Arvutustehnika kiire arengu ja asutuste suurenenud vajadustega on muutunud keerulisemaks ka kasutatavad infosüsteemid. Selleks, et tagada infosüsteemidesse tehtud investeeringute maksimaalset tasuvust, tuleb võimalikult vähendada tõrkeid ja seisakuid kasutatavas süsteemis.

Infosüsteemi tõrketa töö eeltingimuseks on infosüsteemi pidev ja kompetentne hooldus ja administreerimine. Kaasaegse infosüsteemi hoolduseks on vaja mitmest eri spetsialistist koosneva meeskonna koostööd, kuna ei ole olemas “universaalset töömeest”, iga valdkonna hea tundmine nõuab aastatepikkust töökogemust.

OÜ Skriining pakub klientidele nende infosüsteemi hoolduseks kolme erinevat toodet.

  • IT Partner

IT Partner on ette nähtud väikeste ja keskmise suurusega IT süsteemide hooldamiseks. Koostööpartneril on ette nähtud 10% hinnasoodustus hooldustööde ostmisel. Hooldustööde eest tasutakse üks kord kuus vastavalt perioodi jooksul teostatud töödele. Rikete korral reageerib AS Skriining ühe tööpäeva jooksul ja viga kõrvaldatakse esimesel võimalusel.

  • IT Teenus

IT Teenus on mõeldud keskmise ja suurema IT süsteemi hooldamiseks ettevõttes kus puudub oma IT osakond. Koos kliendiga lepitakse kokku hooldusobjektide nimekiri ja vastavad taastusajad. AS Skriining tagab seadme töökorda seadmise või vahetusseadme leidmise taastusaja jooksul. Lepingu kuumakse leitakse hooldusobjektide hooldustasu summana, mille klient tasub AS Skriining arvele iga hoolduskuu alguseks. Hooldustööde teostamisel rakendab AS Skriining 12% hinnasoodustust.

  • IT Hooldus

IT Hooldus on mõeldud IT süsteemide hooldamiseks. Pakett sisaldab IT Teenuse paketti ja vastavalt kliendi ja AS Skriiningu vahel kokkulepitud tööde mahtu, mis on suunatud tõrgete ennetusele ja süsteemi monitooringule, et ennetada tekkivaid ressursi vajadusi.